+357 25 81 99 66

Υπηρεσίες εμπιστευματοδόχων

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers & Co. LLC προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες:

  • Διευθυντές της εταιρείας
  • Γραμματέας Εταιρείας
  • Μετόχους της Εταιρείας
  • Εγγεγραμμένο Γραφείο