+357 25 81 99 66

Δικαστηριακά θέματα και διαιτησίες

Το Δικαστηριακό μας τμήμα ασχολείται με μια ποικιλία γενικών και εμπορικών διαφορών.
Έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε σχέση με την εκπροσώπηση πελατών στο δικαστήριο και έχουμε εμπλακεί σε ένα μεγάλο αριθμό δικαστικών διαδικασιών.
Η πολιτική μας όμως είναι να προστατεύουμε τους πελάτες μας από τη δυσάρεστη εμπειρία της δικαστικής διαδικασίας, κάνοντας χρήση, όπου κρίνεται δυνατό, της εναλλακτικής λύσης της τυπικής ακροαματικής διαδικασίας, η οποία είναι η εξωδικαστική επίλυση διαφορών.