+357 25 81 99 66

Πνευματική Ιδιοκτησία

Συχνά το πιο πολύτιμο αγαθό μιας εταιρείας είναι η πνευματική ιδιοκτησία της και, κατά συνέπεια, η διασφάλιση ότι μια επιχείρησή προστατεύεται επαρκώς είναι επιτακτική. Η ομάδα του γραφείου μας είναι σε θέση να βοηθήσει τους πελάτες της εφαρμόζοντας σωστές στρατηγικές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχία και την ανάπτυξη μιας επειχήρησης.

Η ομάδα μας είναι σε θέση να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε, και επίσης να προστατεύσει και να υπερασπίστει τα δικαιώματα αυτά. Υιοθετούμε μια νέα προσέγγιση, σε σχέση με τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που παρέχει στους πελάτες μας ειδικές συμβουλές που εστιάζει και ανταποκρίνεται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Στους εμπορικούς πελάτες μας προσφέρουμε πρακτικές οδηγίες σε όλα τα θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία. Πιστεύουμε οτι η δικαστική επίλυση διαφορών μπορεί εύκολα να αποφευχθεί σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά δεν διστάζουμε να προσφεύγουμε σε επίδικες ενέργειες όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την άμεση και αποτελεσματικη επίλυση των προβληματων που αντιμετωπιζουν οι πελατες μας.

Το δικηγορικό γραφείο Michael Chambers & Co. LLC παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Εμπορικά σήματα
  • Θέματα εφαρμογής
  • Λήψη ασφαλιστικών μέτρων
  • Ιδιωτική ζωή και προσωπικα δεδομενα
  • Θέματα δικαιοδοσίας
  • Προσωπικά δεδομένα
  • Νέες επιχειρήσεις – προστασία.