+357 25 81 99 66

Οικογενειακό Δίκαιο

Τα ζητήματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο, τις περισσότερες φορές, είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την πίεση που ασκείται στον πελάτη μας μέσω της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών αναπτύσσοντας μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’εμάς και τον πελάτη. Αναγνωρίζουμε ότι τα θέματα του οικογενειακού δικαίου είναι ευαίσθητης φύσεως θέματα και συνεπώς τα χειριζόμαστε με την απαιτούμενη σύνεση και προσοχή.

‘Εχουμε υιοθετήσει μια δημιουργική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων των πελατών μας και προσπαθούμε πάντοντε να βρίσκουμε επιτυχείς και οικονομικές λύσεις. Διατηρούμε απόλυτη διακριτικότητα και οι πελάτες μας μπορούν να μας έχουν εμπιστοσύνη.

Το δικηγορικό γραφείο Michael Chambers και Co. LLC μπορεί να συμβουλέψει τους πελάτες του για τα ακόλουθα θέματα:

  • Διαζύγιο
  • Υιοθεσία
  • Γονική Μέριμνα
  • Διατροφή
  • Ρύθμιση Περιουσιακών Στοιχείων