+357 25 81 99 66

Τραπεζικά Θέματα

Αναμφίβολα το τραπεζικό δίκαιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Η ομάδα μας ενεργεί τόσο για λογαριασμό των οφειλετών όσο και των δανειστών και είναι σε θέση να παρέχει άριστες υπηρεσίες σε σχέση με τραπεζικά και οικονομικά ζητήματα.

Μερικοί από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται το γραφείο μας:

  • οικονομική αναδιάρθρωση
  • μισθώσεις, αποζημιώσεις και εγγυήσεις
  • δάνεια
  • χρηματοδότηση έργων