+357 25 81 99 66

Διαιτησία

Η διαιτησία έχει ως στόχο την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Η διαφορά υπάγεται και επιλύεται από ένα αμερόληπτο τρίτο πρόσωπο, το διαιτητή. Η  απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν από κοινού το διαιτητή. Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να διεξάγουν εγχώριες και διεθνείς διαιτησίες.