+357 25 81 99 66

Το δίκαιο των συμβάσεων

Το δυναμικό του δικηγορικό γραφείο Michael Chambers & Co. έχει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία αιτήσεων, στην αναθεώρηση και διαπραγμάτευση σε σχέση με μια πληθώρα εμπορικών θεμάτων.
Κατανοούμε την εμπορική πραγματικότητα και προσπαθούμε να δώσουμε πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις στους πελάτες μας. Παρέχουμε συμβουλές λαμβάνοντας υπόψη κάθε πτυχή της συμβατικής σχέσης. Αναγνώριζουμε το βάρος που κουβαλούν οι πελάτες μας σε σχέση με το στήσιμο μιας επιχείρησης και για αυτό προσπαθούμε να παρέχουμε έκαιρα και συνεκτικά καθοδήγηση όποτε αυτό μας ζητηθεί.

Τα μέλη της ομάδας του γραφείου μας έχουν αποκτήσει εμπειρία στην προετοιμασια, διαπραγματευση και αναθεώρηση των πιο κατω συμβάσεων:

 • Συμβάσεις του Οργανισμού
 • Συμβάσεις διανομής
 • Συμβάσεις προμήθειας
 • Συμβάσεις συνεργασίας
 • Συμβάσεις διαφήμισης
 • Όροι και Προϋποθέσεις μιας επιχειρησης
 • Συμβάσεις για παροχη υπηρεσιών
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμφωνίες μετόχων
 • Μετοχικες συμφωνιες
 • Περίπλοκες εμπορικές συμβάσεις