+357 25 81 99 66

Οικογενειακό Δίκαιο

Τα ζητήματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο, τις περισσότερες φορές, προκύπτουν ιδιέταιρα ψυχοφθώρα για κάθε πελάτη. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την πίεση που ασκείται στον πελάτη μας μέσω της παροχής μιας αξιόπιστης υπηρεσίας στην οποία ο πελάτης μας θα μπορεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Αναγνωρίζουμε ότι τα θέματα του οικογενειακού δικαίου είναι ευαίσθητης φύση θέματα και συνεπώς τα χειριζόμαστε με τη απαιτούμενη σύνεση και προσοχή.

‘Εχουμε υιοθετήσει μια δημιουργική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων των πελατών μας και προσπαθούμε πάντοντε να βρίσκουμε επιτυχείς και οικονομικές λύσεις. Διατηρούμε απόλυτη διακριτικότητα και οι πελάτες μας μπορούν να μας έχουν εμπιστοσύνη.

Το δικηγορικό γραφείο Michael Chambers και Co. LLC μπορεί να συμβουλέψει τους πελάτες του για τα ακόλουθα θέματα:

  • Υιοθέτηση
  • Πρόσβαση στα παιδιά
  • Πρακτικά διαζυγίου
  • Χωρισμός
  • Χωρισμός
  • Σύνθετα οικονομικά ζητήματα