+357 25 81 99 66

Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά Θέματα

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers & Co. LLC έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών σε σχέση με ναυτιλιακά θέματα. Μερικές από τις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Συμφωνίες αγοράς και διαχείρησης.
  • Ίδρυση ναυτιλιακών εταιρειών.
  • Συμβάσεις επίβλεψης για την κατασκευή νέων πλοίων
  • Διαγραφή της εγγραφής της ναυτιλιακής εταιρείας
  • Επιβολή στεγαστικών δανείων