+357 25 81 99 66

Κληρονομικό Δίκαιο

Στην Κύπρο επικρατεί η άποψη ότι κάνενας δεν μπορεί να συντάξει μια διαθήκη μέσω της οποίας να διευθετεί τα περιουσιακά του στοιχεία μεταθάνατον, ωστόσο αυτό είναι μια λάθος εντύπωση.

Τα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων που δεν έχουν συντάξει μια διαθήκη διευθετούνται βάση κάποιων κανόνων που διαιρούν την περιουσία σε δύο μέρη: το πρώτος μέρος διευθετείτε με βάση την επιθυμιά που είχε ο αποθανών και το δεύτερο διευθετείτε βάση νόμου.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι με προσεκτικό σχεδιασμό, ακόμη και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία επρόκειτο να διευθετηθούν σύμφωνα με τους πιο πάνω κανόνες μπορούν να καθοριστούν με βασή τις προσωπικές επιθυμίες του ατόμου μέσω εναλλακτικών μηχανισμών σχεδιασμού περιουσίας, όπως δώρα και εμπιστεύματα.

Το δικηγορικό γραφείο Michael Chambers & Co. LLC μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σωστή διαχείρηση των περιουσιακών στοιχείων των Κύπριων πελατών τους όσο και σε άτομα οποιασδήποτε εθνικότητας. Προσφέρουμε μελετημένες και ξεκάθαρες συμβουλές που επιτρέπουν σε έναν πελάτη να διασφαλίσει ότι οι επιθυμίες του/της εκπληρώνονται και ότι τα αγαπημένα πρόσωπα του/της προστατεύονται. Είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε σε θέματα κληρονομικής διαδοχής και μπορούμε να οργανώσουμε την επανασφράγιση διαθηκών, οι οποίες εκτελέστηκαν σε αλλές χώρες, στην Κύπρο.

Πάρεχουμε συμβουλές σε σχέση με:

  • Κληρονομική Διαδοχή
  • Διαθήκες
  • Εμπιστεύματα
  • Δώρα/li>
  • Διαχείρηση