+357 25 81 99 66

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

«Σήμερα o ολοένα και πιο συνδεδεμένος κόσμος δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να συναλλάσσεται και να δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε μέρος- από οπουδήποτε”.

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers & Co. LLC παρέχει συμβουλές σχετικά με κάθε πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η νομική εμπειρία μας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα αυτό μεταξύ των οποίων:

  • Κυπριακές επενδυτικές εταιρείες – Η εταιρεία Forex
  • Τυχερά παιχνίδια
  • Διαδικτυακή επεξεργασία
  • Διαδικτυακή φιλοξενία