+357 25 81 99 66

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Η Κύπρος προσφέρει ένα από τα χαμηλότερα φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη, με ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας με περισσότερες από 40 χώρες όπως η Αυστρία, Κίνα, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ινδία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ και το γεγονός αυτό το καθιστά, αναμφίβολα, σαν ένα ελκυστικό κέντρο επενδύσεων .

Στόχος της εταιρείας μας είναι να βοηθήσει σε τέτοιες επενδύσεις και να συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα εταιρικών και εμπορικών πελατών σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και έχουμε καθιερώσει τη φήμη καλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Συχνά προσφέρουμε, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες:

  • Ίδρυση Εταιρείας σε Κύπρο και άλλες χώρες
  • Εμπορικές συμβάσεις
  • Αύξηση κεφαλαίου
  • Τραπεζικά Ζητήματα
  • Εταιρική Συντήρηση
  • Ίδρυση και διάλυση συνεταιρισμών
  • Συμφωνίες επί τεχνολογικών θεμάτων και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας