+357 25 81 99 66

Εργατικό Δίκαιο

Το προσωπικό του δικηγορικού γραφείου Michael Chambers & Co. LLC είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργοδοτούμενους για θέματα που αφορούν το εργατικό δίκαιο. Το δίκαιο της απασχόλησης εγείρει μια σειρά από μοναδικές και σύνθετες υποθέσεις και όταν προκύπτουν προβλήματα στον εργασικό τομέα δεν είναι μόνο δυσάρεστα αλλά φέρουν και σημαντικό χρηματικό κόστος.

Η ομάδα μας προσεγγίζει το εργατικό δίκαιο με μια πραγματιστική προσέγγιση, βοηθώντας σας να εξισορροπήσετε τα εγειρόμενα θέματα απασχόλησης με τις ευρύτερες εμπορικές πτυχές που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις που πέρνετε. Με βάση την πείρα που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας, μπορούμαι να σας εγγυηθούμε ότι οι νομικές συμβουλές που θα λάβετε δεν είναι μόνο θεωρητικά ακριβείς αλλά και εμπορικά ορθές.

Γνωρίζουμε ότι αν ο πελάτης μας αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτόν τον τομέα του δικαίου, πρέπει να τα αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ταχεία, ακριβή συμβουλή, αλλά, εξίσου σημαντική.

Είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τα ακόλουθα θέματα εργατικού δικαίου:

 • Συμβάσεις εργασίας
 • Περιοριστικά συμβόλαια
 • Αυτοεργοδότηση και συμβουλες
 • Πολιτικές της Εταιρείας
 • Θέματα μητρότητας
 • Ακροάσεις
 • Υποστήριξη σε θέματα όπως η μετανάστευση, η υγεία και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού
 • Εταιρική αναδιάρθρωση
 • Καταστάσεις κρίσης
 • Συμβουλές σε ανώτερα στελέχη
 • Διακρίσεις
 • Απόλυση
 • Παρενόχληση
 • Συμφωνίες συμβιβασμού.