+357 25 81 99 66

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 μια νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο με στόχο την μεταρρύθμιση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και την εναρμόνιση των νομοθεσιών Κύπρος με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση, η Κύπρος θεωρείται σήμερα μια ιδανική τοποθεσία για να επένδυση.

Η δικηγορική εταιρεία Michael Chambers & Co. LLC καλείται συχνά να παράσχει συμβουλές στα ακόλουθα θέματα που αφορούν τη φορολογία:

  • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Συμφωνίες ίδρυσης κοινής επιχείρησης
  • Στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός
  • Διεξαγωγή φορολογικών αντιδικιών.