+357 25 81 99 66

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Είναι ευρέως γνωστό το γεγονός ότι η Κύπρος είναι το ιδανικό μέρος για επενδύσεις, διότι προσφέρει γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα με ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας, σχετικά φθηνές τιμές ακινήτων, χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας, σημαντικές υποδομές και στρατηγική θέση.

Είναι για τους πιο πάνω λόγους που πολλοί επενδυτές απευθύνονται σε εμάς για να εφοδιαστούν με υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές σε σχέση με θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι εμείς εκπροσωπούμε μια ομάδα επαγγελματιών που έχουν επιβεβαιώσει την καλή τους φήμη στον τομέα των ακινήτων και μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πελατών μας στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, η εργασία που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνει:

  • Αγοραπωλητίριες συμφωνίες και συμφωνίες ενοικίασης.
  • Σχεδιασμό διαχείρισης ιδιοκτησίας.
  • Σύνταξη του πωλητήριου εγγράφου
  • Επικύρωση και επανασφραγίσεις διαθηκών