+357 25 81 99 66

Οι Ναυτιλακές Εταιρείες Επιλέγουν τη Λεμεσό

Η Κύπρος είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πλειοδιαχείρισης στον κόσμο. Τα φορολογικά κίνητρα και οι άρτια ανεπτυγμένες υποδομές προσελκύουν επιχειρηματίες και πλειοδιαχειρίστριες απ’ όλο τον κόσμο. Η ναυτιλία είναι ένας σημαντικός τομέας της Κυπριακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την ναυτιλία αντιστοιχούν στο 6% του κυπριακού ΑΕΠ. Το Κυπριακό Νηολόγιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο πλειοδιαχείρισης στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης ναυτικού  πληρώματος στον κόσμο. Επιπρόσθετα, το Κυπριακό Νηολόγιο βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρώπη και στη δέκατη θέση παγκόσμια. Επομένως, αρκετές  διεθνείς ναυτιλακές εταιρείες επιλέγουν την Κύπρο και κυρίως τη Λεμεσό για τις ναυτιλακές και οικονομικές τους δραστηριότητες.

Η πόλη της Λεμεσού είναι το ναυτιλακό κέντρο του νησιού. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και το Κυπριακο Νηολόγιο έχουν την έδρα τους στη Λεμεσό. Περίπου 130 πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Λεμεσό. Επίσης, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνές επίπεδο από τη Λεμεσό. Επιπρόσθετα, μερικές από τις σημαντικότερες διεθνείς πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται από τη Λεμεσό. Ακόμη, περίπου 4% του παγκόσμιου στόλου ελέγχεται από την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει το 87% των ναυτιλακών εταιρειών στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, 42 Ελληνικές ναυτιλακές εταιρείες μετέφεραν τις εργασίες τους στην Κύπρο ένεκα της χαμηλής φορολογίας και άλλων εξίσου σημαντικών κινήτρων. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία παρακίνησε Ελλνικές ναυτιλιακές εταιρείες να μεταφέρουν τις εργασιες τους στην Κύπρο. Εν ολίγοις, η χαμηλή φορολογία και οι απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες προσελκύουν πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Περαιτέρω, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ανέπτυξε ένα θεσμικό πλαίσιοσχετικά με την ασφάλεια πλοίων τα οποία πλέουν υπό την Κυπριακή σημαία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ[1]:

 1. Πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μεριδίων του πλοίου ανήκουν κατά κυριότητα:
 • σε Κύπριους πολίτες, ή
 • σε πολίτες άλλων Κρατών Μελών. Κράτη Μέλη σημαίνει Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή άλλων συμβαλλόμενων μερών στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) οι οποίοι, στην περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχουν διορίσει και να διατηρούν ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, ή
 1. Το σύνολο (100%) των μεριδίων του πλοίου ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν:
 • σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους εντός της   Δημοκρατίας, ή
  σύμφωνα με τους νόμους άλλου Κράτους Μέλους και έχουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια τους εγκατάσταση εντός του ΕΟΧ και είτε έχουν διορίσει και διατηρούν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, είτε έχουν αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων η οποία έχει την κύρια εγκατάστασή της στην Κύπρο, ή
 • εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας ή άλλου Κράτους Μέλους αλλά που ελέγχονται από Κύπριους πολίτες ή από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες άλλου Κράτους Μέλους και είτε έχουν διορίσει και διατηρούν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους στη Δημοκρατία, είτε έχουν αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων η οποία έχει την κύρια εγκατάστασή της στην Κύπρο. Το νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχεται από Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών όταν πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μετοχών του ανήκουν κατά κυριότητα σε Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών ή όταν η πλειοψηφία των Διευθυντών του νομικού προσώπου είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλων Κρατών Μελών.

ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ:

Υπάρχουν τρία είδη νηολόγησης: Προσωρινή Νηολόγηση, Μόνιμη Νηολόγηση και η Παράλληλη Νηολόγηση. Σκάφοι κάθε μεγέθους και τύπου μπορούν να εγγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου, δεδομένου ότι τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας της εμπορικής ναυτιλίας και τις εγκυκλίους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με την ηλικία και τον τύπο του σκάφους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα επικυρώνουν και τη συμμόρφωση με ορισμένες διατάξεις που πρέπει να πληρούνται κατά τη στιγμή της εγγραφής.

Αιτήσεις για νηολόγηση σκαφών θα πρέπει να γίνονται μέσω Κύπριων δικηγόρων. Μετά τη νηολόγηση το σκάφος θα πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί απόένα αναγνωρισμένο νηογνώμνονα οργανισμό. Οι αναγνωρισμένοι νηογνώμονες οργανισμοί είναι ABS, LRS, DNV, BV, GL, RINA, NKK, KRS, CCS, RS and PRS.

Τέλη εγγραφής για μη επιβατικά σκάφη

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΕΛΗ (ΕΥΡΩ)
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα μέχρι 5.00000,170860
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα μέχρι 5.001-10.0000,136688
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα μέχρι άνω των 10.0000,068344
Το ελάχιστο τέλος είναι €213,58 και το μέγιστο τέλος είναι €5.125,80.

 

Τέλη εγγραφής για επιβατικά σκάφη:

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΕΛΗ (ΕΥΡΩ)
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα0,256290
Ελάχιστο τέλος427,15

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

Η Κύπρος είναι ένας ελκυστικός φορολογικός προορισμός.  Συγκεκριμένα το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο παρέχει στον πλοιοκτήτη μία πλήρη φορολογική απαλλαγή απ’όλα τα κέρδη και μερίσματα τα οποία προέρχονται από πλοία τα οποία πλέουν υπό την Κυπριακή σημαία. Ακόμη, κανένας εταιρικός φόρος δεν επιβάλλεται πάνω στο εισόδημα ενός πλοιοκτήτη από τις εργασίες των σκαφών του σε κυπριακά ή ξένα λιμάνια. Βασική προϋπόθεση είναι το σκάφος να πλέει υπό την Κυπριακή σημαία. Επίσης, δεν υπάρχει φόρος κεφαλαιουχικών κερδών από την πώληση ή μετεβίβαση του πλοίου ή μεριδίων σε ναυτιλιακή εταιρεία.

Το εισόδημα το οποίο προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης υπόκειται σε συγκεκριμένη φορολογία πλοιοδιαχείρισης η οποία υπολογίζεται στο 25% της φορολογίας χωρητικότητας πλοίου. Παρόλα αυτά, οι διαχειριστές πλοίων, ενδέχεται να επιλέξουν την εταιρική φορολογική  του 4.25%. Η διανομή των μερισμάτων τα οποία προκύπτουν από εργασίες πλοιοδιαχείρισης είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται στην έκτακτη εισφορά του 15% για την άμυνα.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010 (N. 44(I)/2010) περιλαμβάνει τις πρόνοιες του φόρου χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη νομοθεσία καθιστά την Κύπρο ένα ελκυστικό προορισμό για δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την πλοιοδιαχείριση. Ο φόρος χωρητικότητας είναι προσβάσιμος σε κάθε ιδιοκτήτη πλοίου, ναυλωτή και διαχειριστή πλοίου ο οποίος ναυλώνει ή διαχειρίζεται ένα επιλέξιμο πλοίο το οποίο εκτελεί επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ο όρος επιλέξιμη δραστηριότητα αναφέρεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα η οποία εμπερικλύει θαλάσσιες μεταφορές, διαχείριση πληρώματος και τεχνική διαχείριση επιλέξιμου πλοίου. Οι θαλάσσιες μεταφορές αφορούν τη μεταφορά αγαθών και επιβατών. Το σύστημα φόρου χωρητικότητα καθιστά την Κύπρο ένα ελκυστικό προορισμό για ναυτιλιακές δραστηριότητες καθότι αντικαθιστά τη φορολογία επί των κερδών με ένα φόρο ο οποίος υπολογίζεται βάσει της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου. Μπορείτε να υπολογίσετε το φόρο χωρητικότητας μέσω διαδικτύου.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές του φόρου χωρητικότητας:

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (NT)

0-1.0001.001-10.00010.001-25.00025.001-40.000>40.000
36,50 (Ευρώ) ανά 100 NT31,03 (Ευρώ) ανά 100 NT20,08 (Ευρώ) ανά 100 NT12,78 (Ευρώ) ανά 100 NT7,30 (Ευρώ) ανά 100 NT

 

 

 

Σημείωση:  Οι συντελεστές που εφαρμόζονται στους διαχειριστές πλοίων είναι το 25% των πιο πάνω.

ΥΠΟΘΗΚΕΣ:

Ένα σκάφος το οποίο έχει εγγραφεί στο Κυπριακό Νηολόγιο μπορεί να υποθηκευτεί. Σε περιπτώσεις Παράλληλης Νηολόγησης εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο το Κυπριακό ρυθμιστικό πλαίσιο. Δηλαδή, κανένα μέτρο δεν μπορεί να παρθεί από Νηολόγιο άλλου κράτους. Η υποθήκη διασφαλίζει ένα δάνειο ή άλλες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις, με όρους και προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν από τους συμβαλλόμενους. Παρόλα αυτά, βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας απαγορεύεται η υποθήκευση σκάφους το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς παράλληλης προς τα μέσα νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο.

Η υποθήκη θα πρέπει να καταχωρείται στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ή σε προξενικό υπάλληλο βάσει των οδηγιών του Νηολόγου. Έπειτα, η υποθήκη καταχωρείται στο Νηολόγιο κατά την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της και παραμένει ως επιβάρυνση στο πλοίο μέχρι την εξάλειψη της από τους ενυπόθηκους δανειστές. Η μόνιμη ή προσωρινή νηολόγηση του πλοίου δεν επηρεάζει τη δημιουργία της υποθήκης. Εάν το πλοίο το οποίο υποθηκεύτηκε ανήκει σε κυπριακή εταιρεία, τότε η υποθήκη θα πρέπει να καταχωρηθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 42 ημερών μετά τη δημιουργία της.

Οι ενυπόθηκοι δανειστές είναι εξασφαλισμένοι σε περίπτωση εκκαθάρισης της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Η υποθήκη μπορεί να μεταβιβαστεί με τη συμπλήρωση του νενομισμένου εγγράφου μεταβίβασης και υποβολής του στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων ή σε προξενικό υπάλληλο. Για την εξάλειψη μιας υποθήκης θα πρέπει να εκτελεστεί δεόντως το πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης. Ακολούθως, θα πρέπει να παραδοθεί στο Νηολόγο ή σε προξενικό υπάλληλο ακολουθώντας τις οδηγίες του Νηολόγου.

Τέλη για την καταχώριση ή μεταβίβαση υποθήκης ή μεταφορά των τόκων:

Ολική ΧωρητικότηταςΤέλη σε Ευρώ
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα  μέχρι 10.0000,034172
Για κάθε ακαθάριστη μονάδα  άνω  των 10.0000,017086
Ελάχιστο τέλος51,26

Τέλη μεταβίβασης υποθήκης: 85,43 Ευρώ.

 

ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

Εκτός από τα φορολογικά κίνητρα και τις άρτιες υποδομές η Κύπρος παρέχει κι’άλλα εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

 • Πλεύση με τη σημαία της ΕΕ
 • Ναυτιλιακά γραφεία σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Πειραιά, Βρυξέλλες και Αμβούργο μέσω των οποίων παρέχει υπηρεσίες σε Κυπριακά πλοία.
 • Ένα δίκτυο τοπικών επιθεωρητών για τα Κυπριακά πλοία, οι οποίοι καλύπτουν τα σημαντικότερα λιμάνια στον κόσμο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των Κυπριακών σκαφών και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις από λιμενικές αρχές της χώρας.
 • Υπογραφή όλων των διεθνών συνθκών για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης τους περιβάλλοντος.
 • Διμερείς συμφωνίες με 23 χώρες μέσω των οποίων τα Κυπριακά πλοία τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στα λιμάνια των χωρών αυτών.
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η ομάδα του Michael Chambers & Co. LLC είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει σε όλα τα θέματα πλοιοδιαχείρισης, νηολόγησης και υποθηκών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μιλήσετε με ένα από τους δικηγόρους μας παρακαλώ επικοινωνείστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@chambers.law

 


[1] ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/registerships_gr/registerships_gr?OpenDocument